Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών: α. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) β. Διαχείριση μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ)

Δημοσιεύθηκε στις 05/11/2020 13:15