Ηλεκτρονικά ραντεβού για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 11/11/2020 19:17

Ηλεκτρονικά ραντεβού για τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας

Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού CITIBILL, προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα αιτήματος ηλεκτρονικού ραντεβού, στα πλαίσια των μέτρων προστασίας από την πανδημία του COVID-19.

Η νέα υπηρεσία “e-ραντεβού” είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Για να αιτηθείτε ραντεβού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.

2. Πατήστε το εικονίδιο «e-ραντεβού» που βρίσκεται στο δεξί μέρος της αρχικής σελίδας κάτω από την υπηρεσία «e-επιμελητήριο».

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αιτηθείτε ραντεβού.

Το αίτημα θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Καβάλας και η ενημέρωση της εξέλιξής του θα πραγματοποιηθεί μέσω e-mail. 

 

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας