Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588 Αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα έως τις 7 Ιανουαρίου 2021.

Δημοσιεύθηκε στις 21/12/2020 18:26

Αρχεία