Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 74η Εκπαιδευτική Σειρά (2021-2022) της Σχολής Εθνικής ΄Αμυνας ΣΕΘΑ

Δημοσιεύθηκε στις 08/01/2021 14:19