Περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού "Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό"

Δημοσιεύθηκε στις 11/01/2021 14:15