Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 25.1.2021

Δημοσιεύθηκε στις 11/01/2021 17:12

Καβάλα, 11/01/2021

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»   Νέα ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων  25.1.2021

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει ότι ξεκινά η Δράση «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» του ΕΠΑνΕΚ. Η πλατφόρμα του προγράμματος για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα ανοίξει στις 25 Ιανουαρίου για υποβολή αιτήσεων. 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 896,75 εκατ. ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 692 εκ. ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ (εκ των οποίων ο προϋπολογισμός των 92 εκ ευρώ αφορά τους πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ II»), 34 εκ ευρώ από το εθνικό ΠΔΕ, 170,75 εκ ευρώ από τα ΠΕΠ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.Παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

Επισήμανση: Tο απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Η κατάθεση του πιστοποιητικού καθίσταται υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής.

Επιδοτούμενες παρεμβάσεις:

  • Κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμός  -Θερμομόνωση
  • Συστήματα θέρμανσης/ψύξης   - Συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης.
  • Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση https://exoikonomo2020.gov.gr/ Τηλ 801 11 36300, 210 7450800-1

Helpdesk 210 6241829 support.exoikonomo@exoikonomo-ypen.gr Ώρες λειτουργίας: 07:00-21:00 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1128

                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                                     Μάρκος Δέμπας