Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ

Δημοσιεύθηκε στις 04/02/2021 16:26

Καβάλα, 04/02/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει τρία ενεργά προγράμματα του ΟΑΕΔ:

  1. Πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας μέσω 9.200 επιταγών επανένταξης στην αγορά εργασίας.  Το πρόγραμμα αφορά την επανένταξη επιδοτούμενων ανέργων στην αγορά εργασίας σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης με 830 € ελάχιστες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
  2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 7.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
  3. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 3.000 ανέργων 18-30 ετών στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Βορ. Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας. Το πρόγραμμα αφορά την  ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Δέμπας