Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ & Μονίμου διοικητικού προσωπικού στα Τμήματα Επικοινωνίας & Διοικητικών Υποθέσεων της Γραμματείας της Αρχής Προστ. Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δημοσιεύθηκε στις 09/04/2021 18:46