Γνωστοποίηση διενέργειας δυο (2) Προσκλήσεων για την 1η Δημόσια Διαβούλευση αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : α)« ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» β)«Νέου Ψηφιακού Φορητού - Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος»

Δημοσιεύθηκε στις 22/07/2022 18:10