Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για συμμετοχή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης της ΠΕ Καβάλας για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του 2023 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της στην Θάσο

Δημοσιεύθηκε στις 19/01/2023 14:43