Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου επί του Κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Αναβάθμιση RADAR AR-327», με ΑΔΑ:ΩΖΙ76-01Θ

Δημοσιεύθηκε στις 25/01/2023 20:10