Πρόσκληση σε ημερίδα ΑΔΜΘ/3-3-2023

Δημοσιεύθηκε στις 23/02/2023 20:48
Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με την Α.Δ.Μ.Θ. σας ενημερώνει για την υβριδική ημερίδα εξωστρέφειας :"Η συμβολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης"