Πρόσκληση σε σεμινάριο «Προσαρμοσμένη και απλουστευμένη κατάρτιση για το ψηφιακό μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε στις 09/03/2023 16:42

Καβάλα 09/03/2023

Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Ερευνητικό Εργαστήριο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΕΠΒΙ) Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Ελλάδα) σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή σε σεμινάριο κατάρτισης για e-shop: με τίτλο:  «Προσαρμοσμένη και απλουστευμένη κατάρτιση για το ψηφιακό μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό εμπόριο  σύμφωνα με τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Για περισσότερες πληροφορίες υπάρχει σχετικό συνημμένο με τους στόχους,το περιεχόμενο και το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν το συνημμένο ερωτηματολόγιο και να το στείλουν μέχρι την Τετάρτη 15/03 στο email: info@chamberofkavala.gr