ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις 14/02/2009 08:27
Το Επιμελητηρίου Καβάλας, μέλος του δικτύου επιχειρηματικής πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ENTERPRISE EUROPE NETWORK», ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε σε διαβούλευση μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2009, τις δράσεις για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007- 2013.  Μετά τη διαδικασία της διαβούλευσης αναμένεται η προδημοσίευση των προγραμμάτων και η δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα από τον ΕΟΜΜΕΧ. Οι προς διαβούλευση αναλυτικοί οδηγοί των προγραμμάτων έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ (http://www.istomediahost.gr/epan/ - «Επιλεγμένα Νέα») και είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου. Το Επιμελητήριο σας γνωρίζει τους παρακάτω γενικούς όρους των προγραμμάτων, όμως επισημάνει ότι οι όροι δύναται να τροποποιηθούν κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης και της προδημοσίευσης, πριν την επίσημη προκήρυξη των προγραμμάτων και έναρξη της περιόδου υποβολής προτάσεων. Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και εντάσσονται σ τον Άξονα Προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως μόνης διεξόδου για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.  Ειδικότερος στόχος των προγραμμάτων είναι η στροφή της αναπτυσσόμενης στη χώρα επιχειρηματικότητας από επιχειρηματικότητα ανάγκης σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Τα προγράμματα αποσκοπούν στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων - της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους και νέες ηλικιακά επιχειρηματίες (οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991) και από γυναίκες (οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991).  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι και όσες είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος. Στα προγράμματα εντάσσονται το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται σε παράρτημα του οδηγού.  Ιδιαίτερα αναφέρονται ως μη επιλέξιμες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  στο πλαίσιο σύμβασης διακαιόχρησης (franchising) αλλά και άλλες δραστηριότητες. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης είναι 50% (60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων - απογραφή 2001) ενώ ο ελάχιστος προϋπολογισμός πρότασης θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό 30.000 ευρώ.  Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού ανέρχεται σε 400.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις της μεταποίησης. Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών είναι εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά και διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση και άλλες δαπάνες. Ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. Το Επιμελητήριο Καβάλας είναι στη διάθεσή του κάθε ενδιαφερόμενου για πρόσθετες πληροφορίες. Σημεία επικοινωνίας: Σούζυ Μαυρομμάτη, Διευθύντρια (εσωτ. 4) Όλγα Καζιάνη Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων (εσωτ. 2).