Επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε στις 27/02/2009 05:31
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την αναβολή της διεξαχθείσας  στις 25 Φεβρουαρίου 2009, λόγω μη συμπλήρωσης απαρτίας της συνεδρίασης και σύμφωνα με τον κανονισμό αρμοδιοτήτων και λειτουργίας Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009  και ώρα  6.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας. ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Προσλήψεις τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ
  2. Οικονομική ενίσχυση   Φορέων
  3. Ανακοινώσεις - Προτάσεις

Καβάλα  26 Φεβρουαρίου 2009

Ο Πρόεδρος Άγγελος  Τσατσούλης