Τεχνολογική Συνεργασία

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων «ENTERPRISE EUROPE NETWORK» όπου συμμετέχει, συνεργάζεται και με φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που προωθούν την καινοτομία και την ανάπτυξη τεχνολογικής συνεργασίας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου- κυρίες Σούζη Μαυρομμάτη και Όλγα Καζιάνη (2510833964 εσωτ. 4, 2 - info@chamberofkavala.gr ).