Άρθρα στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ημερομηνία
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου Καβάλας
Δημοσιεύθηκε στις 15/12/2017 03:22
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Νο 69 15.11.2017
Δημοσιεύθηκε στις 13/11/2017 17:06
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενημέρωση για Επιχειρησιακά Προγράμματα
Δημοσιεύθηκε στις 19/10/2017 13:43
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις
Εκλογές Επιμελητηρίου Καβάλας 2017
Δημοσιεύθηκε στις 18/10/2017 18:13
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις