Άρθρα στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ημερομηνία
Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Νο 60/31.1.2017
Δημοσιεύθηκε στις 30/01/2017 17:19
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις
Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (1-25)
Δημοσιεύθηκε στις 23/01/2017 19:02
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ευχετήρια κάρτα Επιμελητηρίου Καβάλας
Δημοσιεύθηκε στις 21/12/2016 23:03
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιμελητηρίου Καβάλας
Δημοσιεύθηκε στις 16/12/2016 22:06
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις
Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Νο 59/12.12.2016
Δημοσιεύθηκε στις 08/12/2016 12:37
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις
Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Νο 58/29.11.2016
Δημοσιεύθηκε στις 25/11/2016 15:15
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις