Διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών XX Tεθωρακισμένης Μεραρχίας

Δημοσιεύθηκε στις 11/11/2020 16:14