Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Ά ορόφου της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας»

Δημοσιεύθηκε στις 16/11/2020 17:08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Πλατεία Γ. Παπανδρέου

Τ.Κ. 65403, Καβάλα

Τηλέφωνο: 2510 83 53 75

Τηλεομοιότυπο: 2510 83 53 75

Ηλ. Δ/νση: citymarket@kavalagreece.gr

Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας

Πληροφορίες:

Βρεττός Αλέξανδρος

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ 

 

Καβάλα, 12/Νοεμβρίου /2020

Αρ. Πρωτ. 4383

 

                       

 

<td nowrap style="width:63px;height:19px;">   <td nowrap style="width:74px;height:19px;">   <td nowrap rowspan="2" style="width:137px;height:19px;">

Δ.Α.Κ.

<td nowrap style="width:63px;height:19px;">   <td nowrap style="width:115px;height:19px;">   <td nowrap style="width:63px;height:19px;">   <td nowrap style="width:74px;height:19px;">   <td nowrap style="width:63px;height:19px;">   <td nowrap style="width:115px;height:19px;">   <td colspan="5" nowrap rowspan="2" style="width:452px;height:22px;">

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

<td colspan="5" nowrap style="width:452px;height:12px;">   <td colspan="2" nowrap style="width:137px;height:33px;">

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

<td nowrap style="width:137px;height:33px;">

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

<td colspan="2" nowrap style="width:178px;height:33px;">

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

<td colspan="2" nowrap style="width:137px;height:22px;">

1.46

<td nowrap style="width:137px;height:22px;">

48τ.μ.

<td colspan="2" nowrap style="width:178px;height:22px;">

 651€

 
 
 
 
 
 
 
 

Η Δημοτική Αγορά Καβάλας διενεργεί φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία ενός (1)  καταστήματος του Α' ορόφου. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/11/2020  στις 11:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Ομονοίας 117,3ος όροφος.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Πληροφορίες: Δημοτική Αγορά Καβάλας, Τηλ. 2510835375

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Παναγιώτης Αγγελίδης