Άρθρα στην κατηγορία Διακηρύξεις - Προγράμματα

Ημερομηνία
Διακήρυξη Ν.Ε.Κ.Κ.ΚΑ.
Δημοσιεύθηκε στις 03/03/2009 05:14
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δημοσιεύθηκε στις 25/02/2009 04:02
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -23.02.2009
Δημοσιεύθηκε στις 24/02/2009 14:39
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δημοσιεύθηκε στις 24/02/2009 08:33
Προκήρυξη Διαγωνισμού Δήμου Καβάλας
Δημοσιεύθηκε στις 19/02/2009 06:23
Προκήρυξη Διαγωνισμού Δήμου Καβάλας
Δημοσιεύθηκε στις 19/02/2009 06:21
Προχειρος Διαγωνισμός αναλώσιμων υλικών
Δημοσιεύθηκε στις 18/02/2009 07:23
Προκήρυξη διαγωνισμού καρτών στάθμευσης
Δημοσιεύθηκε στις 18/02/2009 07:17